Kruunu-Fysioterapia

Fysioterapian avulla voidaan poistaa kipua sekä ennaltaehkäistä liikuntaelimistöön ja motoriikkaan kohdistuvia ongelmia. Yksilöllinen ja asiakkaan ehdoilla tapahtuva fysioterapia parantaa elämänlaatua ja suorituskykyä niin työssä kuin monilla muillakin elämänalueilla.

Fysioterapiassa keskiössä on asiakas ja hänen oma halunsa sitoutua ja panostaa hyvinvointinsa edistämiseen.  Asiakkaan toimintakykyä ja liikkumista parannetaan voimistavien harjoitusten avulla ja häntä opastetaan ylläpitämään hyviä toimintatapoja myös omassa elinympäristössään ja omien voimavarojensa puitteissa.

Toimintakykyä ja liikkumista ylläpitäviä ja edistäviä terapiapalveluitamme käyttävät asiakkaat kaikista ikäryhmistä. Erikoisalaamme ovat ortopedinen manuaalinen terapia (Maitland-konsepti), tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia ja ikääntyvien kuntoutus.

Hoitojakson alussa teemme asiakkaalle fysioterapeuttisen alkututkimuksen, jossa arvioimme asiakkaan liikkumista ja toimintakykyä hänen omassa toimintaympäristössään. Haastattelujen, havainnoinnin ja erilaisten tutkimusten avulla kartoitamme oireita aiheuttavat toimintakyvyn ongelmat. Tutkimuksen perusteella määrittelemme fysioterapian tavoitteet ja laadimme yksilöllisen hoitosuunnitelman yhdessä asiakkaan kanssa hänen toiveensa huomioon ottaen. Hoitojakson aikana seurataan hoitotavoitteiden täyttymistä ja sen päätteeksi tehdään loppututkimus.

Fysioterapiaan voi tulla lääkärin lähetteellä tai ilman lähetettä. Kela korvaa osan lääkärin lähetteellä annetusta fysioterapiasta. Kustannusten korvaaminen edellyttää, että hoito on suoritettu vuoden kuluessa lääkärin määräyksestä. Käytössämme on Kelan suorakorvaus.

Muita hierontapalveluita kaupungistä Helsinki

Fysiopolis logo

Saatat pitää myös näistä: